"Den grønne plet med røde prikker lugtede som hindbærbuske. Den brune plet syntes jeg var en griseunge".


Mere citat fra bogen Lat barnen skapa - språkutveckling genom bilder. Oversat fra svensk af Veddugodtdet :-)
Her afsnittet: Billedet – mellem talesprog og skriftsprog:
Når børnehavebørn kommer i skole er de oftest meget nysgerrige overfor ord, bogstaver og sprog, men det er ikke altid helt klart for dem, hvordan disse elementer anvendes. 

Barnet ved at bogstaver formidler noget, men har måske ikke helt styr på at bogstaverne skal se ud på en helt bestemt måde og kombineres rigtigt for at formidle præcis det budskab som barnet vil have frem. 

En udmærket tidlig læse- og skrivetræning er at knytte tekst til barnets malede billeder. Barnet ved hvad det vil formidle med sit billede, og kan oftest fortælle rigt og fantasifuldt om det. Sæt dig ned ved siden af barnet, og bed det om i fred og ro at fortælle om sit billede. 

Skriv barnets fortælling ordret ned, renskriv teksten med tydelige store bogstaver, og sæt den op sammen med billedet. Det er vigtigt at man ikke fraviger barnets egne ord for f.eks. at rette gramatiske fejl. Barnet skal kunne genkende teksten som sin egen. Læs det du har skrevet højt for barnet til godkendelse. 

Hvis man gør det til en vane altid at lade barnets tekst følge billederne, vænner barnet sig også til at tekst, tale og billeder tilsammen er et sprog som formidler noget.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar