Innovation......min bare!

Nu var det jeg skrev lidt sidst på veddugodtdet bloggen om at vi i denne her anmasende og alligevel på mange måder vigtige valgkamp, skulle tænke på at give vores børn, de kommende generationer, alt det bedste. Så læste jeg Lars Løkkes forslag om at få innovation og kreativitet på skoleskemaet allerede fra 1ste klasse, det har jeg iøvrigt hørt flere nævne som en god ide´.Vanvittigt interessant!.....Er det så ikke afsindigt mærkeligt at have ført den groveste grønthakkermetode henover børnenes musikundervisning i folkeskolen igennem de sidste 10 år?
Jeg citerer(opsamlet fra Niels Rosing-Schows blog på DKF´s dansk komponist forenings hjemmeside) fra konklusionen fra en rapport fra 2010 redigeret af Frede v Nielsen:
 (Musikfaget i undervisning og uddannelse. Status og perspektiv 2010. (Musikpædagogiske Studier, DPU. Oktober 2010)
“Samlet set er det et overvældende billede af reduktion på så at sige alle fronter, der tegner sig. På nogle områder er der tale om forhold, der må karakteriseres som ødelæggende.…"
Det er igennem adskillige rapporter blevet påvist at netop musikundervisning af børn er et glimrende supplement til matematik undervisning, og at børn ved at lave musik også kan blive bedre til at lære at læse. Det er ikke interessant at lære om at være innovativ og kreativ for børn, de er det fra fødslen af. De skal tværtimod lære at tage den evne alvorligt, at dyrke den og stole på den og  ikke at lægge den fra sig i mødet med alt for mange krav om perfektion og karakterdyrkelse. Og....de lærer vel at mærke ikke igennem ord men ved at møde kreativiteten og innovativiteten igennem voksne velfunderede kreative undervisere, der selv dyrker kreativiteten firsthand og har det som deres metier....fik jeg sagt at faldet i fastansatte musikundervisere ved professionshøjskolerne.... altså de der skal uddanne musiklærere.....siden 2002 er faldet med 59%(fra 72 til ca 30)...Det kan man jo kalde prioritering,
Innovation..... min bare!

Ingen kommentarer:

Send en kommentar